Zajęcia w wodzie

Oswajanie z wodą

Umiejętności nabywane przez dzieci na poszczególnych etapach kursu:

Etap I wiek od 3-10 mies.

Zdobywane podstawowe umiejętności:

 • przełamanie lęku przed nowym środowiskiem kontaktem z wodą
 • swobodne przyjmowanie pozycji leżenia na plecach podtrzymywane przez rodzica
 • swobodne przyjmowanie pozycji na piersiach podtrzymywane przez rodzica chwytania rzuconych przed dzieckiem pływających przedmiotów wykonywania naprzemiennych ruchów nogami trzymanymi przez rodzica
 • zanurzenia całego ciała pod wodę
 • elementarnych wślizgów do wody z pozycji siedzącej

Etap II wiek od 10-22 mies.

Zdobywane podstawowe umiejętności:

 • całkowite przełamanie lęku przed wodą
 • naprzemienne wykonywanie ruchów w pozycji leżenia na plecach z asekuracją rodzica
 • naprzemienne wykonywanie ruchów w pozycji leżenia na piersiach z asekuracją rodzica
 • samodzielne utrzymywanie się w pozycji na pionowej w rękawkach
 • samodzielne przemieszczanie się w różnych kierunkach w rękawkach
 • zanurzenie całego ciał na okres 2-3 sekund
 • samodzielne wydmuchiwanie powietrza do wody
 • elementarne skoki do wody z pozycji siadu na brzegu basenu z asekuracją rodzica

Etap III od 22-36 mies.

Zdobywane podstawowe umiejętności:

 • samodzielne przyjmowanie pozycji leżenie na plecach w rękawkach
 • samodzielne przyjmowanie pozycji leżenia na piersiach w rękawkach
 • samodzielne wykonywanie elementarnych ruchów nóg w różnych pozycjach ciała
 • przemieszczanie się w poprzek basenu w pozycji na plecach i piersiach w rękawkach
 • zanurzenie całego ciał na okres 3-6 sekund
 • wykonywanie elementarnych poślizgów w pozycji na plecach i piersiach w rękawkach
 • elementarne skoki do wody z pozycji stojącej na brzegu basenu z asekuracją rodzica

Etap IV powyżej 36mies.

Zdobywane podstawowe umiejętności

 • samodzielne przyjmowanie pozycji leżenia na plecach z przyborem- deską
 • samodzielne przyjmowanie pozycji leżenia na piersiach z przyborem- deską
 • przemieszczanie się z deską z na przemienną elementarną pracą nóg w pozycji na plecach i piersiach
 • samodzielne zanurzenie głowy do wody
 • samodzielne wykonanie skoku na nogi do wody z pozycji siedzącej i stojącej na brzegu
 • basenu

Powyższe umiejętności dzieci są w stanie osiągnąć, jeżeli regularnie uczęszczają na zajęcia minimum raz w tygodniu. Biorąc pod uwagę rozpoczęcie zajęć w różnym wieku pomimo zakwalifikowania dziecka do grupy wiekowej zajęcia są dostosowywane do poziomu sprawności jaką prezentuje.

Ta forma spędzania wolnego czasu rodzica z dzieckiem jest godna polecenia. Prowadzenie zajęć w sposób systematyczny przynajmniej raz w tygodniu, metodyczny z uwzględnieniem poszczególnych grup zabaw i ćwiczeń, przy odpowiednim dostosowaniu ich do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka. Zapewni optymalnie najszybsze nabycie podstawowych umiejętności poruszania się w wodzie.

Biorąc pod uwagę coraz większą dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci, zauważa się znaczne zainteresowanie kursami dla dzieci w wieku 1 – 3 lat, w przyszłości może to wydatnie wpłynąć na polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa ich świadomości oraz na zmniejszenie liczby wypadków w akwenach wodnych z powodu braku umiejętności utrzymania się na jej powierzchni.

Większość dzieci, które rozpoczną zajęcia od pierwszych miesięcy życia i przejdą wszystkie kolejne etapy są wstanie opanować wyżej wymienione i wieku około trzech i pół lat samodzielnie pływać z deska wykonując elementarną naprzemienną prace nóg na plecach i piersiach.

Korzyści

 • hartowanie organizmu do zmiennych temperatur,
 • zwiększanie wentylacji płuc,
 • rozwijają układ krążenia,
 • ze względu na wszechstronne ćwiczenia mięśni, zajęcia rozwijają tkankę mięśniową,
 • przez ciągły bezpośredni kontakt skóry dziecka z wodą zajęcia wpływają tonizująco na układ nerwowy,
 • przebywanie w wodzie oddziałuje na układ pokarmowy wspomagając jego pracę,
 • zabawy podczas zajęć oddziałują na sferę psychiczną i intelektualną dziecka,
 • poznawanie i spotykanie się z innymi dziećmi,
 • zajęcia są dobrą okazją do rozwijania kontaktów społecznych,
 • zajęcia dają nowe możliwości dziecku w odkrywania radości z przemieszczania się w różnych kierunkach w wodzie, przed tym jak zacznie swobodnie chodzić.