Zajęcia w wodzie

Nauka pływania

Nauka pływania dla dzieci i dorosłych

Opis zajęć

Zajęcia z nauki pływania prowadzone są metodą Total Immersion. Jest to metoda nauki i doskonalenia pływania stworzona przez amerykańskiego trenera Terrego Laughlina, zdobywająca na całym świecie coraz większą popularność. W głównej mierze polega na wykonywaniu prostych ćwiczeń, które po połączeniu przemieniają się w bardzo ergonomiczny oraz miły dla oka styl. Duży nacisk położony jest na najważniejsze elementy pływania, czyli na ułożenie opływowe ciała na wodzie, równowagę, ekonomikę ruchów, a także świadome poznanie struktury ruchowej. Dzięki temu pływanie staje się przyjemniejsze i mniej męczące. Total Immersion uczy inteligentnego, swobodnego, ergonomicznego, a także dającego radość pływania na całe życie.

„Metoda Total Immersion znana jest z tego, że krok po kroku uczy wydajnego pływania poprzez proste sekwencje ćwiczeń umiejętnościowych. Jednak największa różnica między metodą TI a tradycyjnym pływaniem polega na tym, że TI ma większy związek z nastawieniem umysłu niż z pracą mięśni.” ( Terry Laughlin „Pływanie dla każdego”). Metoda ta sprawdza się tak samo skutecznie na poziomie amatorskim jak i na szczeblu zawodniczym.

Każdy z kursów nauki pływania należy podzielić na dwa poziomy:

 • Początkujący – dla osób, które w późniejszym wieku zaczną przygodę z wodą. Poziom ten obejmuje naukę pływania od podstaw, począwszy od oswajania z wodą poprzez pierwsze ruchy lokomocyjne, aż do pełnego stylu.
 • Zaawansowany – dla tych, którzy ukończyli kursy oswajania z wodą (od niemowlaka do trzylatka),

Grupy wiekowe

Etap I wiek od 4-5 lat.

Opanowanie podstawowego pływania kraulem na grzbiecie.
Dziecko po kursie potrafi:

 • skakać na nogi do wody,
 • nurkować na ok. 1.5m głębokości,
 • wślizgi do wody z siadu,
 • pływać strzałką,
 • pływać na grzbiecie sposobem elementarnym.

Test końcowy polega na samodzielnym przepłynięciu basenu kraulem na grzbiecie, skok do wody na nogi, wyłowienie zabawki z wody, wślizg do wody ze ściany basenu i przepłynięcie strzałką aż do nabrania powietrza.

Etap II wiek od 5-6 lat.

Doskonalenie pływania kraulem na grzbiecie, opanowanie pływania stylem dowolnym na poziomie podstawowym, nauka prawidłowego równomiernego oddychania.

Dziecko po kursie potrafi jw. plus:

 • świadomie kontrolować swoje ruchy,
 • korygować błędy bezpośrednio przekazywane przez instruktora,
 • samodzielnie startować zarówno z dna jak i od ściany basenu,
 • pływać stylem dowolnym na poziomie podstawowym.

Test końcowy polegający na przepłynięciu basenu pełnym stylem kraulem na grzbiecie, stylem dowolnym bez oddychania lub z dowolnym nabieraniem powietrza.

Etap III wiek od  6-7 lat.

Doskonalenie pływania stylem dowolnym oraz kraulem na grzbiecie , wprowadzenie rotacji w oparciu o metodę Total Immersion, nauka poprawnego oddechu do kraula na piersiach.
Dziecko po kursie potrafi jw. plus:

 • wykonywać starty oraz nawroty podstawowe do nauczonych stylów pływackich,
 • oddychać na boki,
 • świadomie wykonywać rotację w ćwiczeniach podstawowych.

Test końcowy polega na przepłynięciu basenu stylem dowolnym wraz z dowolnym oddechem, wykonać nawrót podstawowy, przepłynąć basen kraulem na grzbiecie.

Etap IV wiek od 8-10 lat.

Nauka stylu klasycznego, doskonalenie pływania stylem dowolnym oraz kraulem na grzbiecie.
Dziecko po kursie potrafi jw. plus:

 • pływać stylem klasycznym w sposób podstawowy,
 • poprawnie oddychać na boki bez unoszenia głowy,
 • swobodnie zmieniać style podczas pływania.

Test końcowy polega na przepłynięciu basenu stylem dowolnym wraz z oddychaniem na boki, wykonanie nawrotu, przepłynięcie stylem grzbietowym oraz klasycznym.

Etap V wiek od 10-13 lat.

Nauka pływania delfinem, doskonalenie pływania stylem klasycznym, dowolnym oraz na grzbiecie.
Dziecko po kursie potrafi jw. plus:

 • pływać delfinem w sposób podstawowy,
 • pokonać 4 długości basenu stylem zmiennym.

Test końcowy polega na przepłynięciu 4 basenów stylem zmiennym.

Etap VI Młodzież i dorośli – w zależności od poziomu wyjściowego.

Nauka pływania od podstaw lub doskonalenie poznanych już technik i nauka kolejnych. Program oparty na metodzie Total Immersion.
Korzyści:

 • pływanie zaliczane jest do najzdrowszych i najbardziej wszechstronnych ćwiczeń fizycznych,
 • Systematyczne uprawianie pływania poprawia stan zdrowia,
 • zabezpiecza przed nieszczęśliwymi wypadkami w wodzie,
 • uodparnia organizm,
 • wzmacnia mięśnie i stawy,
 • doskonali układ krążenia i oddychania,
 • kształtuje prawidłową postawę ciała,
 • oprócz doskonalenia cech motorycznych, wpływa także na kształtowanie cech psychicznych: odwaga, siła woli, zdyscyplinowanie oraz systematyczność i poczucie obowiązku,
 • umiejętność pływania umożliwia również uprawianie wszelkiego rodzaju zabaw, gier oraz sportów rekreacyjnych na wodach otwartych: żeglarstwo, surfing, kajakarstwo, nurkowanie itp.