Zajęcia w wodzie

Doskonalenie pływania

Polega na doskonaleniu znanych już technik lub nauce kolejnych. Program doskonalenie pływania oparty na metodzie Total Immersion. W programie nauka i doskonalenie stylu grzbietowego, dowolnego (kraul), klasycznego (żabka), motylkowego (delfin). Ponadto nauka startów, nawrotów, nurkowania, skoków oraz podstawy ratownictwa wodnego.
Podczas pierwszych zajęć na każdym poziomie ocena stanu wyjściowego wraz z nagraniem. Na koniec kursu doskonalenie pływania odbywa się sprawdzian wraz z nagraniem i analizą stylów.

Korzyści

 • rzeczywiste doskonalenie technik pływania,
 • naukę nieznanych technik pływackich,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu pływania,
 • poprawa poziomu wydolności fizycznej,
 • zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej,
 • zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychicznych, związanych z ćwiczeniami fizycznymi dającymi poczucie wzrastającej sprawności własnego ciała,
 • poprawa poziomu odporności przeciwzakaźnej,
 • poprawę sprawności układu krążenia i oddychania,
 • poprawa wydolności organizmu,
 • korygowanie wad postawy,
 • kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości organizmu.