Zajęcia na sali

Piłka nożna dla Przedszkolaków

„PRZEDSZKOLE I PIŁKA”, to ogólnopolski program zajęć ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie zajęcia we wszystkich przedszkolach odbywają się według tego samego standardu i planu zajęć. Prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z pozytywnym podejściem do dzieci.
Zajęcia mają przede wszystkim na celu ogólną poprawę kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej dzieci, ale także integrację z rówieśnikami i niezwykle ważne w tym wieku aktywne spędzenie wolnego czasu.

PROGRAM ZAJĘĆ „PRZEDSZKOLE I PIŁKA” OBEJMUJE:

 • Cykl zabaw i zajęć ruchowych, w których podstawową rolę odgrywa PIŁKA.
 • Zajęcia są w pełni bezpieczne, bez ryzyka jakichkolwiek urazów
 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut
 • Początek zajęć –  październik
 • Koniec zajęć – czerwiec
 • Konsultację na zakończenie roku w zakresie kontynuowania przygody dziecka ze sportem

PROGRAM ZAJĘĆ „PRZEDSZKOLE I PIŁKA” GWARANTUJE:

 • ogólną poprawę kondycji fizycznej dzieci
 • ogólną poprawę koordynacji ruchowej dzieci
 • integrację z rówieśnikami
 • aktywne spędzenie wolnego czasu
 • Certyfikat ukończenia zajęć