Zajęcia na sali

Karate dla dzieci z rodzicami

KARATE DLA DZIECI I RODZICÓW

Zajęcia ruchowe dla dziecka wraz z rodzicem, szczególnie wskazane gdy dziecko jest młodsze (ok. 4 lata) lub nieśmiałe. Program zbliżony do zajęć karate dla dzieci  z uwzględnieniem udziału dorosłych (niektóre zabawy, zadania i ćwiczenia w parze z mamą lub tatą).

Korzyści dla dziecka – bliskość rodzica daje poczucie bezpieczeństwa, dowartościowuje, dziecko łatwiej pokonuje stres i nieśmiałość.

Korzyści dla rodzica – aktywnie spędzony czas z dzieckiem, nauka karate, poprawa kondycji i samopoczucia, poznanie silnych i słabych stron dziecka. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Rodzice i dzieci korzystają ze wspólnego karnetu np. 4 wejścia.